AAAp
Verkeersveiligheid - BVL

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.                                                                 

Nutsbasisschool Dirk van Veen / Onze school is sinds 2010 in het bezit van het Brabants Vekeersveiligheidslabel (BVL), met het beeldmerk SEEF de zebra. Het BVL-netwerk is bestaat uit een bundeling van krachten van organisaties die intensief met elkaar samenwerken voor efficiënte ondersteuning aan scholen. Het BVL-label toont aan dat onze school zich inzet voor structurele verkeerseducatie, verkeersprojecten en er permanente zorg is voor de verkeersveiligheid rondom de school. Hierdoor dragen we bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen.

Tijdens de theoretische en praktische verkeerslessen en -projecten leren wij onze kinderen hoe zij op een verkeersveilige manier kunnen handelen in verschillende verkeerssituaties. Zo nemen we jaarlijks deel aan de landelijke verkeersproject ‘Groene Voetstappen’ en ‘Zichtbaarheid in donkere dagen’ en natuurlijk het theoretisch verkeersexamen in groep 7 en het praktijkgedeelte in groep 8. Daarnaast organiseren we dit schooljaar voor de leerlingen van de bovenbouw o.a. het ‘Dode hoek’ project, ‘Beat the Street’ en een fietskeuring van de fietsersbond Breda. In de middenbouw gaan de kinderen aan de slag met een verkeersspeurtocht door de wijk, verkeersveiligheid Flyeractie en de skateclinic ‘Safe on Wheels’. Naast het oversteekdiploma nemen de leerlingen van de onderbouw, om het schooljaar, deel aan het oversteekdiploma en een interactieve verkeers-theatervoorstelling. Voor alle groepen is er dit schooljaar een praktijkgerichte verkeersochtend in het thema van verkeers-’SEEF’, passend bij de leefwereld van de kinderen. Het doel van deze projecten is dat kinderen ervaren dat veiligheid in het verkeer voorop staat.  

Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en buigen wij ons over een verkeersveilige aanrijdroutes.  Om deze veiligheid te waarborgen staat er elke ochtend een aantal enthousiaste, gecertificeerde brigadiers (ouders en kindreen) bij de oversteekplaats van de Laan van Mecklenburg en de Zandberglaan. Aan de voorzijde van de school, in de Laan van Mecklenburg, hebben we bovendien een KISS-AND-RIDE strook gemaakt, zodat de ouders die hun kind naar school brengen hier hun kind veilig uit kunnen laten stappen en meteen door kunnen rijden. Daarnaast is er een speciale parkeerplaats voor de (bak)fietsen.

Op 16 augustus 2018 heeft de BVL-commissie beoordeeld dat onze school wederom voldoet aan de eisen van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel.

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.