AAAp
Sponsoring

De school staat in principe open voor sponsoring, mits de doelen van de sponsor passen bij kinderen uit het basisonderwijs.  Daarbij moet de sponsoring voldoen aan de volgende eisen:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continu├»teit van het onderwijs be├»nvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.


Mocht u de school willen sponsoren, dan kunt u contact opnemen met een MT-lid.  De directie bepaalt, eventueel in overleg met de MR,  of er gebruik gemaakt wordt van het aanbod.