AAAp
SNB

Nutsbasisschool Dirk van Veen maakt met de andere Nutsscholen in Breda, t.w.  Boeimeer,  Burgst, De Hoogakker en Teteringen deel uit van de Stichting Nutsscholen Breda. De Stichting verzorgt in totaal het onderwijs voor ongeveer 2000 kinderen en heeft ongeveer 150 medewerkers in dienst. De Stichting behoort tot het neutraal-bijzonder onderwijs en het bestuur bestaat naast een algemeen directeur uit ouders van de leerlingen.  Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen om een bestuursfunctie te vervullen.

Lidmaatschap maatschappij tot nut van 't algemeen

Door de aanmelding van een leerling bij één van de Nutsscholen te Breda worden de ouders/verzorgers automatisch lid van deze vereniging.

Op de jaarvergadering hebben zij stemrecht. De kosten van het lidmaatschap zijn inbegrepen in de ouderbijdrage die de ouders van de leerlingen ieder jaar verschuldigd zijn aan de Stichting.

Het bestuur

Met ingang van 1 augustus 2017 ziet de bestuurssamenstelling er als volgt uit:

 

Eveline Riedé               ouder NBS De Hoogakker       voorzitter

Femke Kielstra             ouder NBS Teteringen             secretaris

Stefan Claes                 ouder NBS Dirk van Veen       penningmeester

Suzanne Eikenaar        ouder NBS Teteringen

Welmer Veenstra          ouder NBS Boeimeer

Martijn Bruinsma           ouder NBS Boeimeer

Reinier van Hoeyen      ouder NBS Burgst

Ben Sanders                  algemeen Directeur

 

 

Het kantoor en adres van het bestuur is:

Stichting Nutsscholen Breda
Cosunpark 21 
4814 ND  Breda

Tel: 076-5309224

website: www.nutsscholenbreda.nl

e-mail:   secretariaat@nutsscholenbreda.nl

 

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018, door GMR en bestuur goedgekeurd, is vastgesteld op:

1e kind € 69,34

2e kind € 41,50

3e kind en volgende € 27,57


Instroombedragen vanaf 1 januari 2018:

1e kind € 34,67

2e kind € 20,76

3e kind en volgende € 13,79