AAAp
Nieuwe ouders

Fijn dat u belangstelling heeft voor de Nutsbasisschool Dirk van Veen. Naast de informatie die u op deze website kunt lezen, willen we u graag in een gesprek vertellen over de gang van zaken op onze school. U kunt voor een afspraak naar school bellen of u vult daarvoor het formulier in dat u kunt vinden onder de knop “aanmelden”. Een van de locatieleiders neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. U kunt dan  ook de school in bedrijf zien. Om u alvast een voorproefje te geven, bieden we hier de mogelijkheid tot een fotorondleiding. Als u besluit voor onze school te kiezen, dan vult u een inschrijfformulier in.  Wettelijk gezien is het slechts toegestaan op één school in te schrijven. U krijgt van ons een bericht van inschrijving. 

Instroom van vierjarigen

Bij instroom van een vierjarige neemt de kleuterleerkracht het initiatief om afspraken te maken over kennismaking en instroom; de kleuterleerkracht is contactpersoon. Hij/zij spreekt met u 2 oefenmomenten af waarop uw kind kan komen oefenen in zijn/haar toekomstige klas. Daarnaast kan de groepsleerkracht u ook nog informatie geven die voor de start belangrijk is. Wanneer het een eerste aanmelding betreft van een gezin komt de kleuterleerkracht op huisbezoek.

Aanmelding van oudere kinderen

Bij de inschrijving zijn gegevens van een vorige school van uw kind belangrijk: zij bepalen in welk leerjaar wij het kind kunnen plaatsen. Wij nemen altijd contact op met de school van herkomst. De directie bepaalt vervolgens in welke groep uw kind geplaatst wordt en maakt met u afspraken over de start van uw kind.

Voorkeuren

Over het voorkeur aangeven voor een bepaalde groep of een bepaalde leerkracht merken wij het volgende op: het belang dat wij hechten aan een gelijkmatige verdeling van jongens en meisjes, oudsten en jongsten over verschillende groepen maakt dat wij geen mogelijkheden hebben om gehoor te geven aan een eventuele voorkeur. In principe plaatsen we broertjes en zusjes niet tegelijkertijd in dezelfde groep. De directie kán in bijzondere situaties afwijken van dit beleid.

Gegevens

We dringen er op aan uw kinderen, maar ook broertjes en zusjes tijdig aan te melden. Bij te veel aanmeldingen voor een bepaald leerjaar werken wij met een wachtlijst.

Om onze administratieve gegevens up-to-date te houden vragen wij u dringend om adreswijzigingen, veranderingen van telefoonnummer, mailadres etc. steeds schriftelijk aan de administratie van onze school door te geven. Met al deze gegevens zal in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk worden omgegaan.

Fotorondleiding

Klik hier voor foto's van de school en activiteiten.