AAAp
Over BSO en KDV Dirk en Ko

 

Buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf Dirk en Ko zijn onderdeel van Kober kinderopvang. Samen met basisschool Dirk van Veen vormen we kindcentrum Dirk en Ko. Door de samenwerking tussen Kober kinderopvang en basisschool Dirk van Veen wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en mogelijkheden. Samen bieden we zo een aanbod waarbij kinderen hun brede talenten kunnen ontwikkelen en kennis en vaardigheden leren voor de toekomst.

Kinderdagverblijf Dirk en Ko bestaat uit twee groepen.

Een groep voor kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar, waar we maximaal 14 kinderen ontvangen die begeleid worden door drie pedagogisch medewerkers.

Een groep voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar, waar we maximaal 16 kinderen ontvangen die begeleid worden door twee pedagogisch medewerkers.

 

Voordat kinderen doorstromen naar de basisschool kunnen zij al eens een kijkje gaan nemen in de kleuterklas. Samen met de basisschool besteden we met de kinderen aandacht aan thema’s zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid.

 

Buitenschoolse opvang Dirk en Ko biedt voor- en naschoolse opvang van 7.30 tot 8.45 uur en van 14.50 tot 18.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Als er voldoende vraag ontstaat op woensdag gaan we ook die dag open. Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen zijn we hele dagen geopend tussen 7.30-18.30 uur.

 

Eén van de pedagogisch medewerkers werkzaam op de BSO is daarnaast werkzaam als onderwijsassistent op de basisschool, de middagpauze wordt door vrijwilligers en pedagogisch medewerkers verzorgd. Zo zien kinderen steeds dezelfde gezichten.

 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich bij BSO en KDV Dirk en Ko thuis voelen en een plezierige tijd hebben. Daarom creëren we met een professioneel en enthousiast team een sfeer waarin dit mogelijk is.

 

We vinden een goed contact met ouders belangrijk. De pedagogisch medewerkers zijn het aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Elk kind heeft een mentor die het welbevinden van de kinderen in beeld houdt en aan de hand daarvan ouders jaarlijks een gesprek aanbiedt.

 

Op de BSO mogen kinderen na schooltijd zelf kiezen of ze aan een activiteit deel willen nemen of vrij willen spelen. De kinderen kunnen gebruik maken van de buitenruimte rondom de school, de multifunctionele ruimte, aula en de speelzaal. Op dinsdag en donderdag hebben we een beweegspecialist, die de kinderen diverse beweegactiviteiten/sporten aanbiedt.

 

Regelmatig bieden we tijdens de buitenschoolse opvang workshops aan. Tijdens de schoolvakanties hebben we altijd een leuk activiteitenprogramma.

 

We zetten kindinspraak in om kinderen bewust een aandeel te geven. Dat varieert van kiezen wat ze op de boterham willen, waar en met wie ze willen spelen tot aan meedenken over regels op de bso of meebeslissen over het activiteitenprogramma in de vakanties. De plannen die ze zelf maken en uitvoeren geven hun zelfvertrouwen. Zo kunnen ze steeds meer zelfstandigheid aan.

 

Om ouders te ontzorgen, hebben we zowel op het kdv en de bso een warme maaltijdservice. Kinderen kunnen als zij dit willen een warme maaltijd gebruiken aan het einde van de dag. Daarnaast bezoekt een kinderkapper de locatie en kunnen kinderen tijdens de buitenschoolse opvang op dinsdag zwemles volgen in zwembad Sonsbeeck. Een pedagogisch medewerker gaat met de kinderen naar het zwembad, helpt met aan en uitkleden. De zwemles wordt natuurlijk gegeven door een zweminstructeur.

 

Wilt u eens een kijkje komen nemen op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang kan dit natuurlijk. Loopt u eens bij ons binnen of u kunt ons op de volgende manier bereiken om een afspraak te maken:

 

Buitenschoolse opvang Dirk en Ko:       06-30167381 of email; dirkenkobso@kober.nl

 

Kinderdagverblijf Dirk en Ko:                 076-5204993 of email; dirkenkokdv@kober.nl