AAAp
Algemeen

De kinderen zijn op school onze - maar ook uw - zorg en verantwoordelijkheid. Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en onderwijsgevenden. Daarom zijn goede afspraken en goede contacten van belang. We verwachten van ouders dat ze betrokken zijn bij de school en dat zij de school steunen.

We houden contact met u:

  • door onze gesprekken n.a.v. de rapporten,
  • door ons mededelingenblad het Turfje dat 1 x per maand verschijnt,
  • via onze website www.nbsdirkvanveen.nl,
  • via de mails vanuit ons administratiesysteem,
  • via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken,
  • via de Medezeggenschapsraad (MR) voor schoolse zaken,
  • via de Ouder Commissie (OC) voor festiviteiten en seizoensactiviteiten.
Communicatie van en naar school

In een grote organisatie is een goede communicatie over en weer van groot belang. Daarom vragen we u met klem om onze schoolinformatie goed te lezen. Hierin staat allerlei informatie over de directe gang van zaken op school. Daarnaast kan het voorkomen dat u vragen hebt of dat er mogelijke problemen zijn. Gaat het om een probleem wat direct uw kind betreft dan vragen we of u ook contact wil opnemen met de leerkracht van uw kind. Voor meer algemene zaken kunt u terecht bij de locatieleider.

Ook kunt u altijd een gesprek aanvragen met de directeur van de school. In alle gevallen vragen wij u wel om een afspraak met de betrokken mensen te maken. Dat voorkomt dat zij afwezig zijn of andere verplichtingen hebben.