AAAp
Talenten

Vanaf groep 4 kunnen meer – en hoogbegaafde leerlingen die extra uitdaging nodig hebben in aanmerking komen voor de projectgroep. Op dinsdag of woensdag werken zij in een kleine setting samen met juf Chantal en juf Yvonne den Reyer aan diverse projecten. Deze projecten zijn vooral gebaseerd op de taxonomie van Bloom en bieden gevarieerde en verdiepende opdrachten. Het doel van de projectgroep is om deze leerlingen met gelijkgestemden te laten (samen)werken en op individueel niveau ontwikkeling op maat te bieden. Naast de tijd die zij in de projectgroep werken, krijgen zij tevens op hun weektaak ruimte om zelfstandig in de klas hier aan verder te werken.

Naast de projectgroep bieden wij ook nog Spaans aan vanaf groep 5. Voor deelname aan Spaans wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Deze lessen worden verzorgd door een externe docent (mevrouw S. Stubbé-Kist).

Voor kinderen in groep 8 die op rekenkundig vlak uitdaging nodig hebben, bieden wij wiskunde aan. Deze lessen worden door een externe wiskundedocent (mevrouw M.Doets) gegeven.

De lessen Spaans en wiskunde worden om de week op donderdag aangeboden.

In nauw overleg tussen de groepsleerkracht(en) en de intern begeleider wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor extra verrijking bij de projectgroep, Spaans of wiskunde. 

Zowel de projectgroep, Spaans als wiskunde wordt beoordeeld op het rapport.