AAAp
Onze leerlingen

De leerlingen van de Nutsbasisschool Dirk van Veen komen voor het grootste gedeelte uit de wijk Zandberg. De school trekt ook leerlingen uit andere wijken, soms zelfs van buiten Breda.

Op dit moment hebben we rond de 350 kinderen op school.

Wat wij belangrijk vinden voor onze leerlingen kunnen we omschrijven met de volgende kernwoorden:

  1. Optimale ontplooiing
  2. Verantwoordelijkheid geven en nemen
  3. Waarderen/waardering geven
  4. Betrouwbaar zijn
  5. Geborgenheid geven