AAAp
Het team

Het team bestaat uit directieleden , Intern Begeleider (IB), groepsleerkrachten, een ICT-coördinator en onderwijsondersteunend personeel (administratieve kracht en de conciërges). Omdat de school groot is én het schoolmanagement veelomvattend, heeft ieder eigen taken. De locatieleider isverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is ze aanspreekpunt voor u als ouder.

We proberen het zo te regelen dat kinderen -buiten stagiaires- te maken krijgen met 1 of 2 vaste leerkrachten. Als er twee leerkrachten voor een klas staan is er sprake van een duobaan. Deze leerkrachten zijn dan samen een taakverdeling overeengekomen. Ze zijn samen verantwoordelijk.

Onze school biedt onderdak aan stagiairs van uiteenlopende opleidingen: de PABO (leraren), MBO Sociaal Pedagogisch Werk (onderwijsassistenten), ALO (gymleraren en sportinstructeurs) en MBO-ICT (computerdeskundigen). We proberen het aantal stageplaatsen evenredig te verdelen over de groepen. De vaste leerkracht blijft eindverantwoordelijke. Uitzondering is ‘de Leraar In Opleiding’. Een LIO is een leerkracht die klaar is met school. Voor het behalen van zijn diploma - en het opdoen van realistische praktijkervaring - moet hij een langere aaneengesloten periode zelfstandig een groep draaien. De groepsleerkracht begeleidt de LIO maar hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Verder moet de  LIO - net als bij een reguliere baan - solliciteren.

MT:
Directeur:Ronald Theuns
Locatieleider:Simone Hendrikx 
IB:Babette Rademakers  & Anta Nuijten
Speciale taken:
ICT-coördinator:Pieter Stoop
RT:Anita Nuijten
Onderwijsondersteunend personeel:
Administratie:Mariëlla van Dommelen
Conciërges:Ad Biemans en Jaap Klootwijk