AAAp

jaarverslag 15-16

1482230006 PDF bestand 150 KBNotulen 28 september 2016

1476796766 Word 2007 document 18.1 KBNotulen 22 februari 2015

1459407418 PDF bestand 70 KB

Vaststelling agenda - Notulen vorige vergadering - Mededelingen diverse geledingen - Tijdelijke taakverdeling MT - Vaststelling begroting 16/17 - Rondvraag + WVTTK - Volgende vergaderingNotulen 21 januari 2016

1459409815 60 KB

Begroting 2016-2017 besproken en op punten nadere toelichting geformuleerd richting de opsteller.

Geen notulen opgesteld.Notulen 26 november 2015

1459407365 PDF bestand 72 KB

Vaststelling agenda - Notulen vorige vergadering - Mededelingen diverse geledingen - Koberlunch - Ouderbijdrage - Rondvraag + WVTTK - Volgende vergaderingNotulen 15 oktober 2015

1459335799 PDF bestand 10.8 KB

Vaststelling agenda - Notulen vorige vergadering - Mededelingen diverse geledingen - Begroting OC - Vrijwillige ouderbijdrage - cursus nieuwe MR - aandachtspunten schooljaar 15/16 - jaarplanning - Rondvraag + WVTTK - Volgende vergaderingNotulen 16 september 2015

1459335683 PDF bestand 6.9 KB

Vaststelling agenda - Notulen vorige vergadering - Mededelingen diverse geledingen - Samenstelling MR + Taakverdeling - jaarplanning - Afscheid vertrekkende MR leden - Rondvraag + WVTTK - Volgende vergaderingNotulen 11 mei 2015

1435829840 PDF bestand 68 KB

opening - notulen - mededeling vanuit MT - tablets - App - Nieuwe MR -TSO - ingekomen post -mededeling vanuit GMR -  rondvraag - WVTTK - sluitingNotulen 8 april 2015

1459409627 60 KBNotulen 22 januari 2015

1435830159 PDF bestand 68 KB

opening - notulen - mededeling vanuit MT - begroting MR - TSO - mededeling vanuit GMR -  - rondvraag - sluitingNotulen 10 december 2014

1459337374 PDF bestand 221 KB

opening - notulen - mededeling vanuit MT - mededeling vanuit GMR - TSO - jaarplanning - schoolfotograaf - ingekomen post - rondvraag - WVTTK - sluitingNotulen 13 oktober 2014

1459337461 PDF bestand 172 KB

opening - notulen - mededeling vanuit MT - mededeling vanuit GMR - jaarplanning - schoolfotograaf - sinterklaas - sponsoring - rondvraag - sluitingNotulen 3 juli 2014

1459337510 PDF bestand 68 KB